google

  odpylanie, filtrowentylacja, filtry

  Kursy walut 22.05.2019
  1 USD
  3.8620
  -0.0005
  1 EUR
  4.3098
  0.0043
  1 CHF
  3.8209
  -0.0026
  1 GBP
  4.8906
  -0.0132
  1 RUB
  0.0600
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży odpylania - październik 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży odpylania

  - październik 2017

   

  PN-Z-04481:2017-10 - wersja polska

  Data publikacji: 09-10-2017

  Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tetrahydrofuranu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

  Zakres

  W niniejszej normie podano metodę oznaczania tetrahydrofuranu (nr CAS: 109-99-9) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie tetrahydrofuranu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 15 mg/m3
   

  PN-Z-04482:2017-10 - wersja polska

  Data publikacji: 18-10-2017

  Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie N,N’-bis(2-aminoetylo)etylenodiaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

  Zakres

  W niniejszej normie podano metodę oznaczania N,N’-bis(2-aminoetylo)etylenodiaminy (nr CAS: 112-24-3) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie N,N’-bis(2-aminoetylo)etylenodiaminy, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,1 mg/m3
   

  PN-Z-04483:2017-10 - wersja polska

  Data publikacji: 20-10-2017

  Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bezwodnika octowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

  Zakres

  W niniejszej normie podano metodę oznaczania bezwodnika octowego (nr CAS: 108-24-7) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie bezwodnika octowego, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 1,2 mg/m3     
   

  PN-Z-04484:2017-10 - wersja polska

  Data publikacji: 18-10-2017

  Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,1-dichloroetenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

  Zakres

  W niniejszej normie podano metodę oznaczania 1,1-dichloroetenu (nr CAS: 75-35-4) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie 1,1-dichloroetenu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,8 mg/m3
   

  PN-Z-04485:2017-10 - wersja polska

  Data publikacji: 20-10-2017

  Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-metylo-4,6-dinitrofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

  Zakres

  W niniejszej normie podano metodę oznaczania 2-metylo-4,6-dinitrofenolu (nr CAS: 534-52-1) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie 2-metylo-4,6-dinitrofenolu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,005 mg/m3.
   

  PN-Z-04486:2017-10 - wersja polska

  Data publikacji: 20-10-2017

  Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie akrylamidu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej zdetekcją spektrofotometryczną

  Zakres

  W niniejszej normie podano metodę oznaczania akrylamidu (nr CAS: 79-06-1) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie akrylamidu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,007 mg/m3.
   

  PN-Z-04487:2017-10 - wersja polska

  Data publikacji: 20-10-2017

  Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ołowiu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

  Zakres

  W niniejszej normie podano metodę oznaczania ołowiu (nr CAS: 7439-92-1) i jego związków nieorganicznych w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na ołów, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,003 5 mg/m3 (dla próbki powietrza o objętości 720 l) i 0,005 2 mg/m3 (dla próbki powietrza o objętości 480 l)
   

  PN-Z-04488:2017-10 - wersja polska

  Data publikacji: 20-10-2017

  Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyny i jej związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

  Zakres

  W niniejszej normie podano metodę oznaczania cyny (nr CAS: 7440-31-5) i jej związków nieorganicznych w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie cyny i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na cynę, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,17 mg/m3 (dla próbki powietrza o objętości 720 l).
   

  PN-Z-04489:2017-10 - wersja polska

  Data publikacji: 23-10-2017

  Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tytanu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

  Zakres

  W niniejszej normie podano metodę oznaczania tytanu (nr CAS: 13463-67-7) i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie tytanu i jego związków w przeliczeniu na tytan, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,87 mg/m3 (dla próbki powietrza o objętości 720 l).
   

  PN-Z-04490:2017-10 - wersja polska

  Data publikacji: 23-10-2017

  Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu i diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorymetryczną

  Zakres

  W niniejszej normie podano metodę oznaczania diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu (nr CAS: 584-84-9) i diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu (nr CAS: 91-08-7) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorymetryczną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu lub/i diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,00014 mg/m3.
   

  PN-Z-04491:2017-10 - wersja polska

  Data publikacji: 23-10-2017

  Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie N,N-dimetyloacetamidu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

  Zakres

  W niniejszej normie podano metodę oznaczania N,N-dimetyloacetamidu (nr CAS: 127-19-5) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie N,N dimetyloacetamidu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 1 mg/m3

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Odpylanie.info.pl
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.