Artykuł Dodaj artykuł

Węże Masterflex do usuwania metanu

02-08-2017, 02:00

W ofercie firmy Masterflex Polska z Płocka znajduje się specjalny typ węży pomocny w odmetanowywaniu podziemnych wyrobisk górniczych – Master-PUR Trivolution H-EL.

Węże Masterflex do usuwania metanu

Odmetanowanie kopalni węgla kamiennego jest najskuteczniejszą metoda likwidacji zagrożenia wybuchem w jej podziemnych wyrobiskach. Jak wiadomo, metan w mieszaninie z powietrzem jest gazem wybuchowym i towarzyszy eksploatacji pokładów węglowych od niepamiętnych czasów, stanowiąc poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa załogi i ruchu zakładów górniczych.

Charakterystyka Master-PUR Trivolution H-EL:

 • zakres temperatur: -40°C do +90°C (chwilowo do +125°C);
 • rezystancja powierzchniowa: RO ≤ 104Ω;
 • zgodny z normą TRBS 2153 (strefa 0, 20) – do przesyłu palnych gazów i pyłów, odprowadzenie ładunków elektrostatycznych następuje poprzez obustronne uziemienie spirali;
 • odporny na ścieranie;
 • lekki, elastyczny, mały promień zagięcia;
 • gazoszczelny;
 • odporny na olej, opary paliwa;
 • dobra odporność chemiczna;
 • odporny na ozon atmosferyczny (nie dotyczy formy skoncentrowanej);
 • odporny na promieniowanie UV;
 • wysokie charakterystyki próżniowe i ciśnieniowe;
 • wysoka odporność na rozciąganie i pękanie;
 • optymalne charakterystyki przepływu;
 • zgodny z RoHS;
 • standardy produkcyjne: DN 25 – DN 500, czarny kolor, długość 10 i 15 m.
 •  
Źródło: MASTERFLEX POLSKA

Artykuł został dodany przez firmę

MASTERFLEX POLSKA

Masterflex Polska jest producentem elastycznych węży wentylacyjnych, działającym na polskim rynku już od ponad 15 lat. Nasze produkty są wytwarzane i dostarczane do największych zakładów produkcyjnych w Polsce i na świecie.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły