Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży odpylania - listopad 2017

10-12-2018, 01:00

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży odpylania

- listopad 2017

 

 

PN-EN ISO 29463-2:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 20-11-2018

Wysokoskuteczne filtry i materiały filtracyjne do usuwania cząstek z powietrza -- Część 2 : Wytwarzanie aerozolu, urządzenia pomiarowe i statystyka dotycząca zliczania cząstek

Zakres

Niniejsza część ISO 29463 określa wytwarzanie aerozolu i urządzenia pomiarowe stosowane do badania wysokosprawnych filtrów i materiałów filtracyjnych zgodnie z ISO 29463-3, ISO 29463-4 i ISO 29463-5, jak również metodę statystyczną zliczania cząstek o małej liczbie zdarzeń. Norma ta jest przewidywana do stosowania łącznie z 29463-1, ISO 29463-3, ISO 29463-4 i ISO 29463-5.

 

PN-EN ISO 29463-3:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 20-11-2018

Wysokoskuteczne filtry i materiały filtracyjne do usuwania cząstek z powietrza -- Część 3 : Badania materiałów filtracyjnych z płaskich arkuszy

Zakres

Niniejsza część ISO 29463 określa metodę badania skuteczności materiałów filtracyjnych z płaskich arkuszy, Norma ta jest przewidywana do stosowania łącznie z 29463-1, ISO 29463-3, ISO 29463-4 i ISO 29463-5.

 

PN-EN ISO 29463-4:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 20-11-2018

Wysokoskuteczne filtry i materiały filtracyjne do usuwania cząstek z powietrza -- Część 4 : Metoda badania szczelności elementów filtru -- Metoda skanowania

Zakres

Niniejsza część ISO 29463 określa procedurę badawczą „metody skanowania“, uważaną za metodę referencyjną określania szczelności elementów filtra. Stosuje się ją do filtrów o klasach od ISO 35 H do ISO 75 U. Norma opisuje także inne metody, jak szczelność za pomocą strużki olejowej (patrz Załącznik A) oraz fotometryczne badanie szczelności (patrz Załącznik B), które stosuje się do filtrów HEPA o klasach od ISO 35 H do ISO 45 H oraz badanie szczelności za pomocą aerozolu stałego PSL (patrz Załącznik E). Norma ta jest przewidywana do stosowania łącznie z 29463-1, ISO 29463-2, ISO 29463-3 i ISO 29463-5.

 

PN-EN ISO 29463-5:2018-11 - wersja angielska

Data publikacji: 20-11-2018

Wysokoskuteczne filtry i materiały filtracyjne do usuwania cząstek z powietrza -- Część 5 : Metoda badania elementów filtru

Zakres

Niniejsza część ISO 29463 określa referencyjną procedurę badania skuteczności filtrów dotyczącej najbardziej penetrujących wielkości cząstek (MPPS). Podaje także wytyczne dotyczące badania i klasyfikacji filtrów na podstawie wielkości MPPS mniejszej niż 0,1 μm (Załącznik B) oraz filtrów zawierających materiały filtracyjne w postaci (naładowanych) włókien syntetycznych (Załącznik C). Norma ta jest przewidywana do stosowania łącznie z 29463-1, ISO 29463-2, ISO 29463-3 i ISO 29463-4.


 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Odpylanie.info.pl
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły