Artykuł Dodaj artykuł

Master-Clip PTFE EL, Master-Clip VINYL EL i Master-PUR L-EL do ochrony przeciwwybuchowej

19-06-2019, 02:00

Logo Masterflex

Z proponowanych przez firmę Masterflex Polska węży przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem najbardziej popularne wśród klientów są trzy ich typy: Master-Clip PTFE EL (-150°C – +280°C), Master-Clip VINYL EL (-20°C – +70°C) i Master-PUR L-EL (-40°C – +90°C). Stosuje się je tam, gdzie wymagana jest od produktu przewodność elektryczna zgodna z normami ATEX.

Węże Master-Clip PTFE EL służą głownie do odciągu oparów rozpuszczalników oraz gazów żrących i wybuchowych. Znalazły one zastosowanie m.in. w przemyśle, gdzie występują opary korozyjne, np. w sektorze papierniczym, lakierniczym, chemicznym i farmaceutycznym.

Master-Clip PTFE EL, Mater-Clip VINYL EL i Master-PUR L-EL do ochrony przeciwwybuchowejWąż Master-Clip PTFE EL
Master-Clip PTFE EL, Mater-Clip VINYL EL i Master-PUR L-EL do ochrony przeciwwybuchowejWąż Master-PUR L-EL
 
Węże Master-Clip VINYL EL najlepiej nadają się do wentylacji i klimatyzacji obiektów przemysłowych. Bezpiecznie odprowadzają one np. opary gazów wybuchowych.

Zamontowanymi w odkurzaczach przemysłowych wężami Master-PUR L-EL skutecznie się zasysa i przesyła materiały ścierające oraz media ciekłe i gazowe. Szczególnie są one pomocne w odprowadzaniu drobnoziarnistych cząstek pyłu i kurzu. Mogą być stosowane również do odprowadzania rozpylonego oleju.

Źródło: MASTERFLEX POLSKA

Artykuł został dodany przez firmę

MASTERFLEX POLSKA

Masterflex Polska jest producentem elastycznych węży wentylacyjnych, działającym na polskim rynku już od ponad 15 lat. Nasze produkty są wytwarzane i dostarczane do największych zakładów produkcyjnych w Polsce i na świecie.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły