odpylanie

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Wymagania dotyczące wentylacji spawalni

Zadaniem wentylacji spawalni jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w miejscach wykonywania pracy. Podczas czynności spawalniczych dochodzi przede wszystkim do emisji szkodliwych dymów, ale również może występować konieczność obróbki mechanicznej takiej jak cięcie lub szlifowanie obrabianego elementu. W związku z występowaniem w spawalniach czynników szkodliwych i niebezpiecznych obowiązują przepisy prawne, które określają wymagania dotyczące zapewnienia wentylacji. 

Wymagania dotyczące wentylacji spawalni

Zadaniem wentylacji spawalni jest zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w miejscach wykonywania pracy. Podczas czynności spawalniczych dochodzi przede wszystkim do emisji szkodliwych dymów, ale również może występować konieczność obróbki mechanicznej takiej jak cięcie lub szlifowanie obrabianego elementu. W związku z występowaniem w spawalniach czynników szkodliwych i niebezpiecznych obowiązują przepisy prawne, które określają wymagania dotyczące zapewnienia wentylacji. 

O jakich przepisach mowa?

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000r. Nr 40 poz. 470).

Niniejsze rozporządzenie bardzo ogólnie wskazuje na konieczność zastosowania zarówno wentylacji ogólnej jak i miejscowej. W niniejszym dokumencie nie ma jednak dokładnych wytycznych dotyczących ilości wymian powietrza na godzinę w przypadku zastosowania wentylacji ogólnej i informacji jakie strumienie powietrza należy zastosować przy odciągach miejscowych.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 12 czerwca 2018 r. W sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Powyższe rozporządzenie zawiera wykaz najwyższych dopuszczalnych stężeń różnych substancji również tych wchodzących w skład dymów spawalniczych, do których można zaliczyć: 

  • tlenek azotu,
  • ditlenek azotu,
  • tlenek węgla,
  • tlenki żelaza,
  • mangan i jego związki organiczne.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W powyższym rozporządzeniu znajdziemy zapis o konieczności filtracji przed wprowadzeniem do atmosfery powietrza, które jest zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania określone w przepisach odrębnych.

Podsumowując:

- Każda spawalnia powinna być wyposażona zarówno w odciągi miejscowe jak i wentylację ogólną. Z doświadczenia wiemy, że nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania. Na wybór odpowiedniego systemu ma wpływ wiele czynników takich jak rozmieszczenie stanowisk spawalniczych, infrastruktura zakładu, rodzaj i wielkość spawanych elementów oraz metoda spawania

- Akty prawne nie mówią wprost jaka ma być wydajność i krotność wymian zastosowanych instalacji wentylacji i odciągów miejscowych w spawalniach

- Skuteczność wentylacji i odciągów miejscowych powinna być zgodna ze spełnieniem wymagań dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń podanych w powyższym rozporządzeniu. Aby sprostać temu wymaganiu należy zastosować odpowiednią wydajność instalacji

- Instalacje wentylacji w spawalniach powinny być wyposażone w odpowiednie filtry nadające się do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego dymami i pyłami spawalniczymi np. filtry patronowe.

Artykuł został dodany przez firmę

TOP-PROJEKT Sp. z o.o.

Działamy w obszarze wentylacji, filtrowentylacji, dezodoryzacji, instalacjach odzysku ciepła i klimatyzacji. TOP-PROJEKT projektuje i wykonuje instalacje w szerokim zakresie aplikacji.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.