Koszyk: BRAK


Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Filtry workowe
odpylanie.info id70616 00.00 PLN 5 5

Filtry workowe

Podgląd

Filtry workowe

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi odpylanie.info!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza SA

Północna 1a
64-000 Kościan
wielkopolskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 65 535 12 00
faks: 65 619 45 45
e-mail: biuro@instalfilter.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Filtry workowe

Oferujemy modułowe filtry workowe zarówno w konfiguracji pionowej, jak i poziomej. Zapewniamy doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego produktu, dopasowanego do indywidualnych potrzeb oraz rodzaju realizowanej inwestycji. Nasze urządzenia mogą być stosowane w instalacjach o wydajności od 20 tys. do 1,5 mln m3/h.

Pionowe filtry workowe stanowią linię tradycyjnych odpylaczy z workami mocowanymi w układzie pionowym. Przeznaczone są do odpylania gazów z pyłów suchych we wszystkich branżach przemysłu. Charakteryzują się możliwością oczyszczenia znacznych ilości gazów – nawet powyżej 1 000 000 m3/h. 

KORZYŚCI:

  • Zaawansowany sposób wprowadzania gazów do filtra powoduje ich równomierny napływ na wszystkie worki.
  • Ukierunkowanie części gazów na przepływ z góry do dołu wspomaga opadanie pyłów w komorze filtra.
  • Obustronne pozycjonowanie worków filtracyjnych poprzez zablokowanie możliwości ich przemieszczania eliminuje efekt zużycia mechanicznego w przypadku stykania się końców worków. Jest to bardzo ważne w przypadku stosowania długich worków.
  • Stosowanie nowoczesnego systemu regeneracji Twin-Jet umożliwia wykorzystanie do tego procesu również oczyszczonego gazu z komory czystej filtra. Zwiększamy w ten sposób „siłę” regeneracji przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia zewnętrznego sprężonego powietrza.

Poziome modułowe filtry workowe są nowoczesnymi urządzeniami, wykorzystywanymi do odpylania  zanieczyszczonych gazów przemysłowych. Spełniają one jednocześnie warunek techniczny, jakim jest wysoka skuteczność odpylania, jak i ekonomiczny, dotyczący niskich nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

KORZYŚCI

  • Zapewniają spełnienie europejskich wymogów skuteczności odpylania.
  • Poziome filtry workowe, które oferujemy umożliwiają ograniczenie stężeń pyłów w gazach oczyszczonych nawet poniżej 1 mg/m3.
  • Uzyskiwanie wymaganego przez Klienta poziomu emisji może być również realizowane etapowo, poprzez rozbudowę posiadanego filtra w zależności od zaostrzających się norm ochrony środowiska.
  • Nasza filozofia budowy filtrów pozwala inwestorom ponosić niższe nakłady finansowe, dostosowane do obowiązujących w danej chwili przepisów.
  • Gabaryty instalacji z zastosowaniem tych filtrów są znacznie mniejsze od instalacji z filtrami tradycyjnymi - pionowymi. 

Inne produkty firmy