ACES SA

ACES SA

Zapraszamy do współpracy w zakresie węgli aktywnych, piasków filtracyjnych, antracytu i wszelkich rozwiązań związanych z oczyszczaniem gazów i cieczy.


Złoża filtracyjne

 • Hydro-antracyt
 • Piaski i żwiry filtracyjne (mokre i suche)
 • Ziemia okrzemkowa
 • Złoża neutralizujące i odkwaszające
 • Złoża odżelaziające
 • Złoża sedymentacyjne

Węgiel aktywny Sorbotech

 • Węgiel granulowany
 • Węgiel formowany
 • Węgiel impregnowany
 • Węgiel pylisty

Usługi

 • Profesjonalny dobór złóż
 • Zasyp złóż
 • Wymiana złoża filtracyjnego
 

Produkty firmy ACES, Złoża filtracyjne, Węgiel aktywny Sorbotech,